Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Popis jednotek Other Side

 

Seznam jednotek

1. Arachnoidi 11. Golem 21. Nemrtví 31. Váleční Orkové
2. Balista 12. Harpyje 22. Orkové 32. Vlci
3. Balón 13. Kamikaze ptáci 23. Peklená jízda 33. Vlčí jízda
4. Breorn 14. Ka-Orkové 24. Pevnost strachu 34. Wizard
5. Conjurer 15. Mág 25. Predátor 35. Zvuková trouba
6. Černí andělé 16. Magotar 26. Protitankoví Orkové  
7. Démon 17. Mechanická věž 27. Rytíři Řádu smrti  
8. Drak 18. Mechanický mamut 28. Slizoid  
9. Duchové 19. Mri 29. Šípomety  
10. Elfí mistři 20. Nekromant 30. Temní elfové  

 

1. Arachnoidi

Patří mezi lidstvu nejodpornější a nejnebezpečnější stvoření, jaká se kdy pohybovala na naší Zemi. Stavba jejich těla vychází přímo z pavoukovců. Hlavohruď se čtyřmi páry nohou je pokrytá hnědým ochlupením. Tělo je kryté chitinovým pancířem s výrostky, které jsou tvořeny neznámým odolným kovem, vznikajícím zřejmě jako vedlejší důsledek zpracovávání potravy a vnitřního vylučování. Zjevně disponují telepatickými schopnostmi a zrak tvořený osmi očima je skvělý. Vyzbrojeni jsou čelistmi, typickými pro ostatní obří pavouky - Chelicerami. Podle prohlášení patozoologů jsou jejich čelisti přímo napojené na dva druhy váčků. V jednom je smrtelně nebezpečný jed, který věda doposavad neznala. V druhém se nachází tekutina, která v malém množství uspává oběti, ale jestliže se použije ve větší míře, je schopná je dokonce rozložit. Přímo hrůzostrašně působí jejich oběti, které jsou nacházeny jednotkami Aliance při postupu do vnitrozemí. Předpokládá se, že Arachnoidi musí mít ve svém společenství něco jako královnu, kladoucí jejich vajíčka. V případě, že se tato hypotéza prokáže, je prvořadým úkolem něco takového obludného okamžitě zničit. Podle množství nakladených vajíček počet Arachnoidů roste za předpokladu dostatku potravy geometrickou řadou. Kromě svých čelistí jsou Arachnoidi vybaveni i šípovitými výrůstky. Tyto pavoukoidní kreatury je dokážou s velkou obratností vystřelovat i na větší vzdálenost. Výrůstky jsou při vystřelení napuštěny smrtelným jedem, který produkuje organismus. Tyto bestie jsou skvěle vybavené na lov a zabíjení. Lépe než my - lidé.

 

2. Balista

Balista je primitivní mechanická zbraň na principu tahu tětivy, známa v dějinách lidstva už od starověku. Tentokrát se jedná o mechanismus na kolovém podvozku, na který se umístí někdy až tři a půl metrová střela. Samotný účinek by pro dnešní těžce obrněné tanky Aliance nebyl až tak nebezpečný, nebýt hrotu tvořeného neznámým kovem. Ten je zřejmě možné aktivovat z klidového stavu pravděpodobně myšlenkovým příkazem pro silně výbušný energetický projektil. Jakkoliv se princip hrotu pokoušeli vědecké kapacity vysvětlit, výsledky pozorovaní, doplněné o aktuální živé záznamy, byli nepopíratelné. Balista se používá jako jediný existující účinný protitankový prostředek na této technologické úrovni. Silná střela je navíc díky vysoké kinetické energii schopná při dobrém zásahu z bližší vzdálenosti vyvrátit věž z korby, nebo při troše štěstí i tank. I přes tuto skutečnost balisty nemají se svým pancířem velkou šanci na přežití při hromadném útoku. Pěchota je jednoduše bez dodatečné ochrany převálcuje a tanky mají též dost velký dostřel, aby se s nimi úspěšně vypořádaly. Jedinou záchranou pro Balisty je okamžitý účinný zásah proti útočícím jednotkám.

 

3. Balón

Balóny jsou poslední novinkou Other Side co se týče vzdušného boje. Jsou slabší a pomalé, ale jejich dohled je větší než u pozemních jednotek. Balóny jsou vyzbrojené lehkými kouzly a v poslední době se vyskytly i modernizované verze, sloužící pro přepravu převážně orkské pěchoty. Podobně jako Magotaři, mají i balóny ambice stát se očima a ušima nepřátelských armád. I přes to, že je možné je poměrně jednoduše sestřelit protiletadlovou obranou, jsou balóny velmi nepříjemným překvapením všude tam, kde se objeví.

 

4. Breorn

Z neověřených zdrojů a početných výslechů zajatců se podařilo získat informace o možném protivníkovi. Zplozenec pekla - Bezejmenný, nazývají ho i Poslem zkázy. V legendách je tato kreatura známá pod jménem Breorn. Zřejmě jde o přepis jeho výkřiku. Je to jedna z nejobávanějších bestií, o kterých kolují pověsti. Má se jednat o bestii démonického vzhledu, vysokou asi pět až deset metrů, podle vyslechnutých informací má silnou hlavu s tesáky, dvěma páry nohou a rukou. Šíří okolo sebe mrak hrůzy a už jen svojí přítomností a blízkostí má zabíjet celé jednotky. Je však možné, že to způsobuje jen svým řevem. V tom se výpovědi zajatců – převážně Elfů - rozcházely. Je absolutně odolný vůči magii. Bojuje s podporou tajemných bohů a dokáže zničit cokoliv. Údajně se dávají po jeho objevení na ústup i draci. Přirozenou hrůzu mají před ním všechna živá stvoření. Zvěstuje zkázu, objevuje se skutečně absolutně výjimečně, a to jen za přítomnosti těch nejvyšších sil Zla. Ale hovoří se i o tom, že je to jedna z posledních zbraní Pánů Brán. Už jen podle opisů je to hrůzostrašný soupeř a o jeho existenci vědí jen vybraní velitelé. V současné situaci proti němu zřejmě neexistuje účinná protizbraň. Jen třeba jen doufat, že pověsti o jeho existenci se nesplní nebo že zajatci při výsleších nemluvili pravdu.

 

5. Conjurer

Conjureři jsou zvláštní skupinou vyvolávačů magických bytostí. Zaměřují se na destrukci a kolují pověsti o jejich sektě, soustředěné na pokusy se živými bytostmi. Temný vládce Other Side to buď toleruje, nebo je na této činnosti přímo zainteresovaný. Conjureři nejsou přímo "bitevními" kouzelníky jako Wizardi, avšak jejich kouzlo - přivolání "ptáků smrti" - nazývaných také "Kamikaze ptáci" - je strašná zbraň, devastující všechny oddíly Aliance bez rozdílu. Zasvěcenci vyhlašují, že kdyby se Conjureři spojili k soustředěnému odporu, Other Side by nepotřebovala na své straně ani živelné pohromy.

 

6. Černí andělé

O těchto tvorech kolovaly donedávna jen kusé informace, které byly navíc znásobené prožitou hrůzou vypravujícího. Nepříjemné historky veteránů, kteří jen letmo uviděli jejich temné siluety na horských masívech, vyprávějí o okřídlených andělech, bojujících na straně magie. Jedná se pravděpodobně o rasu létajících humanoidů, kteří dokáží ovládat velmi silnou magii. Přímo slouží jednomu z mocných a suverénních Vládců Brány, a proto se v akcích objevují jen velmi zřídka. Už samotná přítomnost černých andělů, jedné z elitních jednotek Other Side, znamená velkou důležitost bitvy. Jsou často vysíláni na různé speciální mise. Jejich specialitou je snést se ze vzduchu na jednotku třeba i za bílého dne a chránění magií na ni zaútočit. Pro jejich množství a mrštnost jsou smrtelně nebezpečnými soupeři i pro bitevní helikoptéry, protože s lehkostí prorážejí silné pancéřování. Černí andělé mají podobnou organizaci života jako Harpyje, ale na rozdíl od nich nemají tak silný pud bránit v ohrožení svá vlastní hnízda. Jsou však temní nejen svým vzhledem, ale hlavně svými činy. Uznávají jakési neznámé temné a brutální božstvo, kterému přinášejí lidské oběti a disponují hromadnými kouzly. Jejich vládce to pochopitelně toleruje. Jako bojová jednotka jsou nemilosrdní a schopní zaútočit svými kouzly i na dálku. Žijí ve vysokých věžích, které mají vchod až úplně na samém vrcholu.

 

7. Démon

Jestliže byla naše vojska donucena akceptovat existenci magie, tak objevení démonů bylo jedním z dalších nepříjemných překvapení na účet vojsk Aliance. Někteří z těch tajemných Zahalených, mají schopnosti vyvolat "bytosti podsvětí", mající velmi devastující morální a vojenský účinek. Démoni se mohou často zjevovat jako pohybující se spleť nohou a rukou, další jako dva a půl metrový svalnatý gigant s pazourami, zakroucenými rohy a matnou září okolo svého těla. Démonické bytosti existují jen krátký čas, většinou během jedné bitvy, ale zato jsou téměř nezranitelné a každý jejich útok je smrtelně nebezpečný. Navíc jejich blízkost a zvrácená existence spolu s aureolou podsvětí natolik ovlivňují lidi, že automaticky podléhají panice a zběhnou z boje. Jen veteráni byli schopni udržet se proti útoku démonů, ale mnozí z nich byli dlouhé měsíce po takovém zážitku neschopní boje. Jejich zprávy hovoří o tom, že munice dokáže démony poškodit jen z bezprostřední blízkosti a to samé platí pro tanky. Nakolik je to ale pravda, to je potřeba si ověřit přímo na bojišti. Pro Other Side jsou démoni krátkodobá, zato mimořádně ničivá zbraň.

 

8. Drak

Draci a jejich vlastnosti se kupodivu téměř přesně shodují s legendami. Jsou to mocní plazi, které podle všeho disponují zvlášť ničivými silami. Kromě mimořádně vyvinuté konstituce a pancíře (podrobnější analýza vzorů dračího pancíře ukazuje na jejich přímo neuvěřitelný věk, který se pohybuje se od několika set, až do několika tisícovek roků, což je pro nás téměř nepředstavitelné), který odolá téměř čemukoliv, jsou těmito ničivými silami jeho dech a paranormální schopnosti. Dračí tělo je schopné na neznámém principu vyrobit dech o teplotě několika tisíc stupňů. Plameny tohoto dechu jsou devastující zbraní schopnou zničit i nejopancéřovanější tank nebo srovnat se zemí celý bunkr. Draci jsou inteligentní a obratné perfektní vražedné stroje, které by se silnějšími křídly dokázaly zničit v případě ohrožení celou armádu. Podle popisů zajatců existují draci několik desítek metrů dlouzí - což by se vyrovnalo našim pravěkým veleještěrům. Jeho křídla však snesou pouze kratší přelet. S drakem je možné bojovat velmi problematicky. Stává se, že střelné zbraně v jeho blízkosti samovolně explodují a navíc drak okolo sebe šíří vědomě takzvaný "dračí strach", paralyzující zasáhnuté oddíly. Takže naším jediným způsobem zůstává střelba na dálku. Břicho je zjevně jeho nejslabším místem, podobně jako u ostatních plazů. Když v dobách, kdy se podle některých legend vyskytovali draci i na naší planetě, byli poráženi, musí existovat nějaké východisko z naší situace i dnes. Jedno je ale jisté - draci přinášejí na svých křídlech smrt. Jejich přítomnost znamená skutečnost, že nepřátelské straně velí velký mág nebo vládce a jedná se tudíž o velmi důležitý boj.

 

9. Duchové

Hned v prvních fázích války si duchové získali ohromný respekt u vojáků Střetových jednotek. Přízračné nemateriální bytosti lhostejně plavaly vzduchem a nezúčastněně v dešti střel postupovaly k vojákům v zákopech. Takovým způsobem se rychle, bez skutečné protizbraně, změnil respekt v paniku. Duchům zjevně nevadí střelné zbraně, nijak vážně je neohrožují ani zoufalé pokusy o útoky sečnými nebo bodnými zbraněmi. Procházejí těmi nejmenšími škvírami v pancíři tanků a jiných obrněných vozidel (často i skrze stěny) a jejich ledový dotek vysává život z posádek těchto vozidel. Původ duchů je neznámý, ale živí se energií živých bytostí, a je možné, že se po dosáhnutí dostatečné hladiny energie dělí na dva jedince. Boj proti nim je velmi nebezpečný. Jen náhoda pomáhá - pod účinky velmi silného plamene duchové hynou. Tuto skutečnost bude třeba využít při výzkumu a organizování nového druhu zbraní zaměřených proti nim. Tyto bytosti se nikdy nedávají na útěk. Pronikají i skrze kov a všechno naznačuje tomu, že podobně jako nemrtví vycítí přítomnost jiných živých bytostí na neuvěřitelnou vzdálenost. Duchové dokážou přecházet i souvislé vodní plochy bez potřeby mostů, jednoduše se nesou vzduchem.

 

10. Elfí mistři

Jestli kdy měly naše jednotky jedinou obavu ze šípů, tak to bylo ze šípů elfích. Když se však objevily tyto speciální jednotky, obavy mnohonásobně vzrostly. Zřejmě i Temní Elfové mají své renegáty, a tak výslechy zajatců obyčejného původu přispěly poněkud k objasnění původu těchto bytostí. Sekta Elfích mistrů se odtrhla od původních klanů Temných Elfů a začala kromě elfí magie používat i temnou magii smrti Other Side. Jsou známí používáním černé magie a zvrácenými krvavými rituály, jejichž součástí jsou i živé oběti. Zřejmě právě používání magie vděčí za svoje "třetí oko", kterým dokážou přehlížet terén až do neuvěřitelné dálky. Díky uctívání krvavých bohů (jestli jsme vůbec schopní něco takového akceptovat) získali možnost používání těžkých kouzel a hlavně svojí magické zbraně - luku. Pokud tradiční elfí lukostřelba ještě stále vyžaduje šípy, potom Elfím mistrům propůjčila magie možnost, která má za výsledek, že tito mistři černé magie něco takového jako obyčejný šíp nepotřebují. Na svých zádech nosí prázdné luky a po jejich natáhnutí se na tětivě sám zhmotní zářivý paprsek magické energie. Pohled na mračna nehmotných šípů vybuchujících po nárazu v kaskádách plamenů patří k událostem, na jaké se nezapomíná. Je to ale ničivá krása, takže tyto střely, často vystřelované z neuvěřitelné dálky, jsou smrtelně nebezpečné i pro těžce obrněná vozidla. Svým dlouhým letem neztrácejí v žádném případě na účinku.

 

11. Golem

Tyto bytosti, jejichž složitá podstata je tvořená kameny a hlínou, svým nemotorným pohybem a vzhledem skutečně připomínají Golema, starodávnou postavu jedné středoevropské legendy. Přitom se nejedná o žádnou formu anorganického života. Jejich existence je silně účelová a nenašli jsme žádné známky jejich přirozeného vývoje nebo rozmnožování. Předností Golemů je jejich mohutný pancíř, a proto jsou často využíváni jako velmi účinný prostředek proti tankům a dělostřelectvu. Hlavně proti tankům a obrněným vozidlům útočí mimořádně zarputile a jejich zbraní jsou při těchto útocích vrhané blesky, tvořené nám neznámou energií. Tajemná energie blesků musí mít něco společného s jejich tělesnou konstrukcí. Vznikají v jejich horních končetinách a Golemové jimi mohou bombardovat své nepřátele velmi dlouhou dobu. Těmito magickými útoky vyřazují stroje a posádky i těch nejlepších typů tanků. V jednotkách složených z Golemů se nikdy nevyskytoval žádný kouzelník, nebo jak jej nazývají Orkové "Zahalený", ale jejich magický původ je nepochybný. Pro obrněné jednotky jsou smrtelným nebezpečím, pro pěchotu těžkým cílem.

 

12. Harpyje

Vypadají jako okřídlené ženy do půl pasu nahé, s ptačíma nohama. Namísto lidských rukou mají ochlupené pseudoprsty, zakončené ostrými drápy. Harpyje se organizují do skupin a ze vzduchu napadají většinou bezbranné obyvatelstvo. Nejsou chráněné žádnou zbrojí, ale jejich rychlost jim pomáhá vyhnout se i silné palbě z ručních zbraní zezdola. Palba protiletadlových děl a vrtulníků je pro ně většinou smrtelná. Ve vojenských akcích nepřátel jsou Harpyje spíše pomocnými oddíly, používanými na překvapující údery a na ofenzívy založené na jejich specifické hlasové schopnosti. Největší zbraní Harpyjí je totiž jejich hlas, který dokážou zvýšit až do životu nebezpečných výšek s prvky nucené sugesce. Tímto hlasem jsou schopné paralyzovat méně odolné bytosti. Harpyje byly přivedeny na Zem prostřednictvím Vládců Other Side, ale jsou velmi slabě ovladatelné Jejich schopnost budovat společenstva a ptačí pud ochrany hnízd u nich převládá natolik, že se ho podařilo využít i našimi oddíly a pomocí útoků na vysoko položená hnízda v skalách je vyřadit z boje. V sídlech Harpyjí se nachází velké množství zajatců v stádiu oblouzení, kde pracují jako otroci a zároveň jako zdroj potravy pro mláďata Harpyjí. Kvůli neustálé potřebě otroků napadají Harpyje koordinovaně civilní sídla a obyvatelstvo. Okolí jejich hnízdišť je zpravidla úplně vylidněné až do okruhu několika desítek kilometrů. Tyto létající bytosti jsou nesmiřitelnými nepřáteli lidské rasy. Útoky s vítězným koncem na jejich sídla jsou hodnoceny velmi pozitivně a množství zajatců osvobozených z jejich hypnotické nadvlády velmi zvýšilo prestiž vojsk Aliance u veřejnosti, která naopak vojákům dodala mnoho morální podpory a zadostiučinění.

 

13. Kamikaze ptáci

Tyto pravděpodobně magické bytosti se nikdy nepodařilo zajmout anebo přesně identifikovat jejich stavbu těla. Musíme se spoléhat na rekonstrukce z videozáznamů nebo na očité svědky, kterým se podařilo přežít. Vyskytují se v rojích po několika desítkách a jejich vzhled připomíná velké šedavě hnědé ptáky s netopýřími křídly. Kromě toho mají okolo těla omotané popruhy, které přidržují zvláštní nádoby jakoby vycházející přímo z jejich těla. Mají ve zvyku se pohybovat náhodně, dokud nenajdou nějakou jednotku Aliance a potom prudce ze vzduchu namíří směrem k ní. Po nárazu okamžitě explodují. Výbuch dokáže těžce poškodit nebo zničit i ty nejmohutnější jednotky Aliance. Určitě není náhoda, že se vždy vyskytují v přítomnosti jednoho ze "Zahalených" kouzelníků. Po původu výbuchu a jeho způsobu se hekticky pátrá. Díky jejich sebezničujícímu útoku je Střetové jednotky Aliance nazývají také "Kamikaze ptáci".

 

14. Ka-Orkové

Orkové se stali nenáviděnými a nebezpečnými už v prvních okamžicích války. Až postupem času se zjistilo, že Orků je vícero druhů. Ti nejproklínanější z nich, a to nejen na straně lidí, jsou Ka-Orkové. Ka znamená orksky "strašný". Jedná se o vybrané jednotky jakési interní policie, která má za úkol provádět trestné výpravy a speciální mise. Udržují úctu a poslušnost i u orkských oddílů. Po našich ofenzívách nacházejí oddíly Aliance ukřižované nebo rituálně zavražděné Orky. Toto nehorázné zabíjení ve vlastních řadách nám dává hrozivě tvrdě pocítit, že rezervy v "živém materiálu" Other Side jsou nevyčerpatelné. Ka-Orkové jsou také určeni na likvidaci a ničení vesnic a lidí. Získávají oběti pro náboženské rituály a jsou často podřízené vyšší mocnosti - bytostem, kterým říkají Zahalení. Pro Ka-Orky je typická jednotná výzbroj a vždy jsou vybaveni magickými schopnostmi. V jejich středu se nachází šaman či kněz. Jejich útoky předznamenávají těžké boje. Ka-Orkové jsou velmi kvalitně vycvičené jednotky s vysokou morálkou.

 

15. Mág

Mág nespolupracuje s podsvětím tak jako Nekromant, na druhou stranu disponuje schopnostmi vyvolávat a ovládat démony. Démoni jsou vražedné pekelné bytosti, kterým je třeba se speciálně věnovat v jiné informační zprávě. Mágové jsou obávanými soupeři a je možné na ně narazit hlavně v oblastech s hustou koncentrací magie.

 

16. Magotar

Vzhledem připomínají opolidi s vyvinutými křídly. Jsou zřejmě nočními tvory, protože jednotky Aliance na ně narazily převážně v noci. Zjevně vidí vynikajícím způsobem ve tmě a mají pronikavý čich. Jejich silný nízký trup se svalnatýma rukama a nohama z nich dělá těžké soupeře při boji zblízka. Mají pravděpodobně společné předky - primáty a plazy. Magotaři jsou jednotkou velmi nebezpečnou hlavně kvůli jejich schopnosti letu na kratší vzdálenost. Okřídlení opo-ještěři jsou postrachem pro svou vlastnost znenadání napadnout naše oddíly v nemožných situacích a po útoku se zase rychle stáhnout. Díky své schopnosti letu mohou bojovat i ve vzduchu, našim bitevním helikoptérám však nejsou rovnocenným soupeřem. Jsou slaběji vyzbrojeni – mají jen ruční zbraně pro boj zblízka - a také jejich brnění je slabší než brnění pozemních jednotek. Magotaři jsou pro armádu Aliance středně těžkým soupeřem, kterého však není radno podceňovat. Svoje uplatnění našli hlavně ve "speciálních" misích, jakými jsou například přepady vesnic, masakry civilního obyvatelstva, atd.

 

17. Mechanická věž

Patří mezi pokusy o napodobeniny obrněných jednotek Aliance. Jedná se o složité konstrukce, spoléhající na vybrané Orky, zřejmě vyšlechtěné speciálně na tahání a tlačení těžkých břemen. Zvenku opancéřované, disponují tyto mechanismy s kolovým podvozkem určitou palebnou sílou soustředěnou do několika zastaralých děl nabíjených zepředu, ale fungujících na těžce pochopitelném principu. Vymršťují těžké kovové kusy, působící doslova spoušť v řadách pěchoty. Určité ztráty zaznamenaly i tanky. Věže se mohly stát velmi silnou jednotkou, jejich nedostatek pohyblivosti a tloušťky pancíře se jim však stává osudným.

 

18. Mechanický mamut

Tyto jednotky jsou po Mechanických věžích pravděpodobně druhým pokusem o napodobení lidských tanků a obrněných vozidel. Vznikly tak mechanismy, které jsou schopné vyvinout dostatečně vysokou rychlost pro efektivní bojový pohyb. Hlášení od bojujících oddílů obsahují zejména informace o jejich problematickém pohybu v tzv. těžkém terénu, ale vyváženém mohutnou palebnou silou. Tyto těžce obrněné jednotky vzdáleně připomínají mamuty, a proto jim pravděpodobně připadlo i jejich jméno. Jejich pancíř je ze slitiny kovů, navíc je zpevněný neznámým způsobem, pravděpodobně na bázi magie, takže se svojí kvalitou vyrovná tankům Aliance. Palebná síla Mamutů je upravená pro boj s obrněnými jednotkami a disponuje těžkými projektily naplněnými mimořádně účinnou látkou. Její existence je nám známá z výzkumů Magických studní. Známe ji jako Archotral. Ze svých šesti hlavní na každé straně střílejí Mamuti i kovové úlomky, či střely, které působí smrtelnou zkázu mezi pěchotními jednotkami. I s velmi důmyslným pohybovým mechanismem se pohybují pomaleji. Přes všechny svoje nevýhody, by tyto stroje nasazované ve větším měřítku znamenaly ohromné nebezpečí pro jednotky Aliance. Tyto mechanické stroje si získaly svoje jméno především díky výrůstkům, které se podobají klům a které slouží zároveň jako beranidlo i jako velmi účinný prostředek při překonávání nepřehledného terénu. U našich jednotek se stali jasným terčem pro protitankové zbraně. Mamuti jsou schopní vydržet dlouhou dobu i pod soustředěnou palbou, a proto často tvoří hrot útoků a za nimi přicházejí pěší, slaběji vyzbrojené a opancéřované oddíly. Ale skutečně vražednými se Mechaničtí mamuti stávají v defensivních pozicích. Slovní spojení jako "Mamut na kopci" se stala synonymem pro těžký boj s velkými ztrátami.

 

19. Mri

Mri jsou zlověstná pouštní stvoření, jejichž původ je nám neznámý. V boji jsme se s nimi střetli poprvé na pouštním povrchu. Jsou zjevně skvěle uzpůsobeni přežít i za minimálních podmínek pro život. Jejich organismus téměř nepotřebuje vodu a dýchací orgány jsou přizpůsobené tomu, aby automaticky zachytávaly jakoukoliv vlhkost z ovzduší. Pohybují se v šedém a světle modrém oblečení, typickém pro běžné nomády. Jako bojové jednotky jsou ale Mri obávaní hlavně pro svoji schopnost komunikace s pouští, která se vyvinula za jejich přispění v nebezpečnou zbraň. S oblibou ji používají proti kterékoliv vojenské jednotce Aliance. Tyto jednotky nacházejí často smrt v nečekaném pouštním víru a v propadlištích písku, proti kterým není obrany. Nejvíce na to doplácejí obrněné jednotky, zatímco dobře vycvičená pěchota se včas dokáže rozptýlit a minimalizovat tímto způsobem svoje ztráty. Mri na poušti představují jedny z nejnebezpečnějších protivníků proti všem druhům pozemních jednotek.

 

20. Nekromant

S koncentrací magie a stabilizováním těžko pochopitelných propojení mezi světy, se rozšířili kouzelníci povolávající a silou vůle ovládající různé magické bytosti. Jedním z těchto vyvolávačů je i Nekromant - jak jej pojmenovali zvědové. Je schopný křísit zemřelé a v oddílech nemrtvých je posílat na naše oddíly - to ale neznačí, že když budou oddíly neustále narážet na nemrtvé, je přítomen i Nekromant. Nekromant je schopný vyvolat a silou svojí magie udržovat na bojovém poli jednu jednotku nemrtvých. Když je tato jednotka zničená, nasadí obvykle Nekromant svoje vyvolávačské schopnosti znovu.

 

21. Nemrtví

Pověsti, které kolovaly mezi vojáky Střetových jednotek, se ukázaly být pravdivými. V těchto pověstech se hovořilo o mysteriózních bytostech, vstávajících z hrobů a napadajících naše jednotky. Ale až v poslední době se výzkumnému a zpravodajskému oddělení dostaly do rukou části těl, ba dokonce i "živé" exempláře těchto příšer. Jedná se o svého druhu jedinečný "život" po smrti. Těla mrtvých se pohybují bezcílně okolím do té chvíle, než narazí na nějakou živou bytost. Potom změní směr a útočí na ni. Výzkumy potvrzují, že nemrtví dokážou vycítit přítomnost živých bytostí i na větší vzdálenosti a pronásledovat je jako dravec svoji kořist. Teď, když byla dokázána existence magie, se přiznává, že toto všechno se odehrává především na místech s temnou minulostí a vysokou koncentrací magie. Tedy tam, kde se objevili nemrtví, se dá očekávat chrám, obětiště, místo určené pro rituální obřady nebo tu probíhaly kdysi velmi těžké boje, při kterých byla použita řada složitých kouzel a zem dostatečně nasákla magií. Kromě takzvaných volně vznikajících nemrtvých se předpokládá, že pod působením dostatečně silné vůle je možné jednotky kostlivců "vyrobit" a zorganizovat do regulérních oddílů bojujících na straně Other Side. Jejich výzbroj je jednoduchá, často mají ruční zbraně, ale vyskytly se i jednotky vyzbrojené luky, či dokonce palnými zbraněmi. Nejstrašnější je, že u nemrtvých neexistuje žádná morálka, takže bez jakéhokoliv strachu pochodují i do zdánlivě beznadějných situací a bojují až do úplného konce. Jejich odolnost především vůči střelným zbraním je neuvěřitelná. Existují ověřená hlášení, že ztráty končetin jim vůbec nevadí a účinek pohledu na trup bez hlavy nebo postavy bez nohou, plazící se směrem k bojujícím jsou pro morálku jednotek vysloveně devastující. Předpoklad, že budou nasazení na nepřátelské straně má vysokou pravděpodobnost naplnění se. Proti nemrtvým je nutné nasadit účinnější zbraně než doposud známé konvenční.

 

22. Orkové

Orkové jsou nejrozšířenější rasa, která stojí proti Alianci v službách Other Side. Právě oni se stali jakýmsi symbolem a synonymem pro hrůzy, které stojí proti nám. V poslední době se mezi veřejností šíří zprávy o třímetrových monstrech odolných vůči střelným zbraním. To je přirozeně nesmysl. Orkové jsou postavou spíše podsadití a ramena mají blízko krku. Jejich zuby často připomínají kly a předpokládá se, že jejich předkové byli masožravé šelmy. Výška průměrného Orka je velmi podobná výšce lidské. Nejvyšší exempláře měřily okolo 2,15 metru. Jejich kůže má rozličnou barvu, od hnědavé až po zelenou, s častými kožními výrůstky. Jejich tendence k zlu jsou téměř neotřesitelné, neboť ve své povaze mají přímo předprogramované zabíjení a vraždění. Jen zjevným terorem a brutální disciplínou, hraničící s mrháním životů, jsou svými veliteli udržovaní v poslušnosti. Orkové se někdy odlišují rozmístěním a silou svalstva, tělesnou konstitucí a často i obsahem chemických látek v těle. Vypadá to, jako by pocházeli z rozličných světů s odlišnými životními podmínkami. To všechno jen mate naše hypotézy o původu invaze.

Bojové kvality této silné rasy jsou velmi různorodé. Orkové se sdružují do velkých oddílů a naše jednotky v boji s nimi doplácejí na jejich obrovské množství při útočení. I přes obrovské ztráty se vždy Orkové převalí přes naše pozice a v boji zblízka jsou strašní. Jejich primitivní ruční zbraně se v poslední době zdokonalují stále více a více. Vzhledem k tomu, že se ztratila velmi velká část našeho vojenského materiálu ze začátku války, existuje neustálé nebezpečí jejich přezbrojení našimi zbraněmi. Upřímně řečeno doufáme, že se to nestane. Zajímavostí je, že jejich nejuctívanější a nejpoužívanější zbraní je sekyra.

Vybrané jednotky jsou maximálně spolehlivé a věrně plní různé účely - od ostrahy táborů, po tělesnou stráž. Rozdíl mezi jednotlivými oddíly a jejich kvalitami je možný v boji velmi lehce rozpoznat. Nejčastěji jsou mezi nimi tzv. řadoví Orkové, organizovaní tradičním způsobem a vyzbrojení převážně palcáty a sekyrami. Ale proti našim oddílům se profilují často i elitní skupiny vedené tvrdými veliteli, které uplatňují děsivě účinnou a brilantní strategii. Existují mezi nimi vybraní jedinci s velitelskými schopnostmi. Ale přes tuto skutečnost úlohu Orků ve vojsku nepřítele nesmíme přeceňovat. Orkským oddílům často nevelí vlastní jedinci a Orkové jsou sice nejrozšířenější rasa, ale určitě ne jediná. V žádném případě nejsou hnací silou invaze, jak se předpokládalo na začátku. Tak či onak, jejich houževnatost a síla je pilířem armád Other Side.

 

23. Pekelná jízda

Pekelná jízda je jednou z elitních jednotek, které se objevují až v posledních fázích války. Po počátečních porážkách a ústupech lidí a zázračném zastavení Other Side, se náhle objevily tyto jednotky a jejich údery způsobily okamžitě šok téměř na každém bojišti. Blouznící vojáci a zvědové Zpravodajské služby, kterým se podařilo střetnutí přežít, říkali cosi o jejich příchodu přímo z hlubin země, která se otevřela jako brána a z pěnící se lávy vystupovali jako přízraky ohniví jezdci na ještěrech. Nikdo nebyl schopný tyto zprávy potvrdit, ale když jejich objevení zpečetilo do té chvíle úspěšný postup jednotek Aliance, ujalo se pro ně jméno Pekelná jízda. Prvořadým cílem bylo získání informací o jejich vládcích. Elfští a orkští zajatci nám potvrzují, že skutečným vládcem je Pán Brány - čaroděj Murdanur. Jejich oddanost k němu je více než pověstná. Původ Pekelné Jízdy je údajně v předpeklí, kde zatracené duše prožívají uvědomění si svých hříchů. Zajatci tvrdí, že jde o pekelné duchy, kteří si oblékli černý plášť služebníků Tmy a na ohnivých ještěrech přišli svými kouzly rozsévat smrt v zajetí a otroctví Zlého, kterému po své smrti propadli. Zda je to pravda, nebo ne, je zatím zahaleno tajemstvím, ale jasné je to, že jen co se objeví proti našim vojákům a tankům, hrozí jim smrtelné nebezpečí. Mezi jejich magickou podporu patří ničivá kouzla, kterým neodolávají často ani tanky Leopard se zesilněným pancířem. Zásahy těžkého dělostřelectva jim způsobují určité problémy, úspěchy zaznamenaly i bitevní helikoptéry vybavené protitankovými střelami. Ale dokud se neobjeví nové typy vozidel schopné absorbovat jejich úděsný žár, nemá armáda Aliance velkou šanci získat nad nimi rozhodující vítězství. Pekelná jízda je snad nejhorším a nejnevyzpytatelnějším nepřítelem, s jakým se naše jednotky doposud střetly, a to pravděpodobně hovoří za všechno.

 

24. Pevnost strachu

Dalo se očekávat, že nepřítel vyvine po úspěšné konstrukci mechanických mamutů novou, ještě mocnější jednotku zaměřenou hlavně na likvidaci obrněné techniky Aliance. I přes toto očekávání bylo objevení takzvaných "Pevností strachu" pro Generální štáb Aliance šokem. Tyto neskutečně obrovité stroje jsou vysoké asi pět až sedm metrů a jsou schopné nečekaně rychlého pohybu. Tato pohyblivá "pevnost", se pohybuje vždy společně s velkým doprovodem a nezřídka je právě tady základna velení armády Other Side. Jsou vyrobené z kovu, který je pro Vědecké oddělení Generálního štábu Aliance úplnou neznámou. Každopádně jen zbraně největších kalibrů a šťastné zásahy vysoce výbušných náloží jsou schopné vyřadit tento smrtící stroj z provozu. Je vyzbrojený několika desítkami hlavní, které chrlí kov z různých částí mechanismu. Kromě toho zevnitř odpaluje podivné granáty, explodující s hrůzostrašnými účinky a dokážou ničit i tanky. Kapalina odhalená v několika nevybuchlých pouzdrech těchto granátů je předmětem výzkumů. U Pevností strachu jsme si bezpečně jistí, že je v nich používána magie. Z toho vyvozujeme, že ve vnitřku těchto pevností sídlí i Zahalení kouzelníci. Tento stroj může působit nejen jako útočná síla. Svým mohutným vzhledem a nehmotným štítem, který ji obklopuje, na sebe láká nepřátelskou palbu a chrání tak zranitelnější jednotky. Rangeři prohlašují, že viděli, jak se tento mechanismus pohybuje pomocí levitace. To znamená, že mu nečiní problémy jakýkoliv terén. Vodní toky však překračovat nemůže. Tento kolos je smrtelným nebezpečím, a to, že jich zřejmě existuje velmi málo, je jedinou pozitivní zprávou o těchto nepřátelských jednotkách.

 

25. Predátor

Predátor je mysteriózní bytost nebo stroj, který svoji existenci končí obrovskou explozí, devastující celé okolí. Není součástí pravidelných invazních jednotek Other Side, objevuje se a mizí v nepředvídatelných intervalech. I přes úporné snahy se nám o této jednotce nepodařilo zjistit nic bližšího.

 

26. Protitankoví Orkové

Kromě jiných způsobů se svoje velké nevýhody v boji proti obrněným tankovým jednotkám snaží armáda Other Side snížit nasazením tradičních protitankových zbraní, kterých se zmocnila v počátečních fázích invaze. Orkské zvláštní oddíly jsou součástí svazků Válečných Orků a zacházejí s pancéřovými pěstmi a protitankovými střelami skutečně výjimečně zručně. Kromě těžkých zbraní jsou vyzbrojené i samopaly pro boj proti pěchotě. Spolu s Válečnými Orky jsou Protitankoví Orkové novým základem armád Other Side, což svědčí o velké flexibilitě taktiky nepřítele. S kombinací účinného nasazení dokonce i protiletadlových raket a velkou účinností vůči opevněním, dostala Other Side do rukou vražednou zbraň. Porazit lidstvo jejich vlastními zbraněmi by byla skutečně krutá ironie.

 

27. Rytíři Řádu smrti

O těchto bytostech těžko říci, zda jsou lidského původu. Nikdy se žádný z Rytířů Řádu smrti (a jejich pojmenování zjevně není daleko od pravdy) nedostal do zajetí, a jejich mrtvoly jsou téměř nepoužitelné. Po smrti působí dojmem dávno mrtvých. Hovoří se o něčem jako o dobrovolném odevzdání se bohům smrti a zatracení během zasvěcovacího rituálu. O nějakých božstvech má Výzkumné oddělení svoje pochybnosti, ale bleskové útoky těchto Rytířů, sedících na podivných pseudokoních, jsou vysloveně vražedné. Rytíři mají černou zbroj a v jejich znaku je erb umrlčí lebky. Jsou obrnění kouzly a hlavy mají zakryté rohatými přilbami. Jsou vyzbrojení převážně těžkými meči. Velí jim jejich vlastní velitelé, kterým říkají komtuři. Rytíři Řádu smrti slouží hlavně jednomu z tajemných Pánů Brány - ve výpovědích zajatců se v souvislosti s tím velmi často objevuje jméno Medusa. Nepochybně jsou schopni přivolávat kouzla a často se to projeví i na jejich zvýšené bojeschopnosti. V jejich blízkosti jakoby kulky zpomalovaly a jen zásahy těžkými zbraněmi je dokáží zničit. Neklamným znakem příchodu Rytířů Řádu smrti je mlha a vždy jsou doprovázeni obrovským mrazem a chladem. S oblibou napadají konvoje a nejsou před nimi bezpečné ani mechanizované obrněné oddíly. Mrazivými kouzly způsobují náhlý kolaps kovů. Některé jednotky musely být kvůli tomu povinně vybavené zimními rukavicemi s částmi azbestu, aby vůbec udržely zbraně v rukou. Navíc zásahy jejich zbraní způsobují krutou smrt selháním organismu v chladu. Kouzlo však není v jejich zbrani, ale zjevně v ruce, která ji drží. Útoky této přízračné jízdy znemožňují palbu a pohyb zasáhnutým jednotkám a na chvíli je uzavřou do kruté ledové tříště. Tak si tito rytíři vysloužili i jinou přezdívku - Mrazivá smrt.

 

28. Slizoid

Když se Slizoid objevil poprvé, bylo zhrozené Zpravodajské oddělení Generálního štábu té mínky, že se jedná o produkt a mutaci nevydařených nukleárních úderů proti armádám Other Side. Až s jeho častějším výskytem došli zpravodajci k názoru, že se pravděpodobně jedná o samostatnou rasu. Slizoid zabírá několik desítek čtverečních metrů. Jeho tělo se skládá z mléčně bílé, až šedavé rosolovité hmoty, která je na některých místech průsvitná. Jako smysly mu slouží oči na tykadlovitých výrůstcích, které je v případě ohrožení schopný bleskově zastrčit do svého těla a zakrýt kožovitým pouzdrem. Tito neforemní živočichové se ve skupinkách sunou krajinou a za sebou zanechávají doslova spoušť. Slizoid se totiž živí živinami z půdy a nepohrdne ničím organickým. Běda, když se mu do cesty připlete neopatrný Ork nebo člověk. Je schopný na dálku rozpoznat nebezpečí, i když jeho vlastní inteligence se často omezuje jen na pud sebezáchovy. Je možné (ale není to potvrzeno), že je telepaticky ovládaný. Namísto útoku nějakými konvenčními zbraněmi vyvrhuje na dálku svoje žaludeční šťávy a sliny, jež oběť oblepí a znehybní, dokud se k ní Slizoid nedoplazí a nestráví ji. Právě tuto vlastnost využívá v boji Other Side. Než se zmatené jednotky Aliance vysvobodí z vrstvy slizu, oddíly Other Side zaútočí. Je to neuvěřitelně odolný a životaschopný tvor. Odolá i silným nárazům střel z tanků a dělostřelectva. Navíc se dokáže v kritických okamžicích stáhnout a zregenerovat postižené části těla.

 

29. Šípomety

Jednou z vlastností magických armád Other Side, je dovést jednoduché konstrukce k maximální účinnosti. Od počátečních ojedinělých pokusů, uplatnit v boji proti lidem zbraně podobné katapultům došlo k změnám. Na kolový povozek byly nainstalované konstrukce s velkými uzlovitými tětivami, pravděpodobně z nějakých na Zemi neexistujících stvoření. Šípomety jsou schopné v několika řadách vystřelovat stovky šípů s různým náměrem. Je možné si lehce představit, co takovéto mračno šípů se svítivými hroty dokáže způsobit v zástupu nekryté pěchoty. Zejména, když jediné škrábnutí jedovatého hrotu znamená smrt. Naštěstí nejsou tyto jednotky za účelem dosáhnutí lehčí manipulace téměř vůbec opancéřované a jejich zranitelnost poskytuje Alianci značné výhody v boji s nimi.

 

30. Temní Elfové

Tyto bytosti jsou pro nás velká neznámá. Název Elfové dostali v prvních fázích boje. Jejich štíhlé postavy a dlouhé luky nenechávají nikoho na pochybách. Jejich pokožka je přímo mrtvolně bledá a na hlavě mají dlouhé, po zádech splývající černé vlasy. V pověstech minulosti koluje mnoho historek o Elfech. Vždy to však byli plaché bytosti, které se před lidmi ukrývaly. Elfové, na které narazily naše oddíly v prvních fázích bojů, byli pro nás velkým šokem. Podle očitých svědků jejich šípy bez větších problémů dokázali prorazit několikacentimetrový pancíř. Vidět řadu mlčenlivých Elfů, jak jako jeden muž zdvihají luky, potom najednou jako na povel začnou mrmlat jakési povely nebo zaklínadla a vzápětí se vznesou do vzduchu stovky šípů, je údajně jeden z nejimpresivnějších zážitků, jaký se může na bojišti naskytnout lidskému oku. Šípy Elfové vypouštějí v mohutných mracích a na pancířích těžkých tanků je možno často vidět spálená místa a prohlubiny po nárazech, či explozích. V boji zblízka jsou velmi zranitelní, a proto se zpravidla po zdrcujícím útoku stahují zpět. Elfové se ve vojsku nevyskytují tak často jako Orkové. Jejich oddíly jsou zato vysoce organizované a disciplinované. Jsou na smrt věrní svému veliteli. Naše oddíly ještě nenarazily na orkského velitele elfího oddílu. Naopak, vůči Orkům se podle všeho chovají pohrdavě až opovržlivě. Jejich povaha je velmi nepřizpůsobivá a odmítají se podrobovat změně stylu života. Orkové jsou schopní využit i jiné střelné zbraně, jak potvrzují některé zprávy, ale Elfové je zjevně odmítají. Temní Elfové jsou silně odolní vůči magii. Došlo například k situacím neočekávaného útoku, kde nové jednotky našly mrtvé lidi, ale jejich zajatci přežili. Elfové sami sebe nazývají Temnými Elfy, což nás vede k otázce, zda jich existuje vícero druhů. Máme se obávat dalších strašných nepřátel?

 

31. Váleční Orkové

Od klasických Orků, se kterými se potkávali vojáci Aliance, se Váleční Orkové diametrálně odlišují. Jejich tělesná konstrukce je nečekaně vylepšená ve všech ohledech. Dokážou vydržet i ve velkých teplotních rozdílech, přežít i těžká zranění a stále zůstat bojeschopní, jsou inteligentnější a schopní nečekaně rozhodných řešení kritických situací. Vědecká správa se domnívá, že jde o nějaký nový druh bytostí, šlechtěných přímo pro boj s naší armádou. Co je nejpodstatnějším rozdílem, je jejich schopnost ovládat a obsluhovat moderní zbraně. Odpadličtí zrádcové ze států Svobodného bloku a nájemní žoldnéři bez svědomí cvičí za záhadných okolností Orky zacházení s novými zbraněmi a moderní taktice pěchoty. Zbraně jsou často kořistí z prvních fází invaze a z vojenských zdrojů satelitních států Other Side. Váleční Orkové jsou ve skutečnosti oddíly, které se s přehledem vyrovnají a dokonce předčí naši řadovou pěchotu. Tyto elitní oddíly jsou vyzbrojeny ručními zbraněmi pro boj zblízka. Pěšáci, vybavení pouze bodáky, mají proti nim v boji zblízka stejně mizivé šance jako proti jejich orkským předchůdcům, zato v střeleckých soubojích je to už více než vyrovnaný souboj. Váleční Orkové jsou s největší pravděpodobností nejlepší bojovou jednotkou této rasy a mají právem velmi nepříjemnou pověst. Tyto bytosti se nevzdávají dobrovolně a bojují s bezohledností divokých šelem, ale na rozdíl od šelem zároveň s rozmyslem. To, že se naučili využívat svoje výhody a že vůbec takovéto oddíly vznikly, svědčí o změnách ve velení nepřítele. Z našeho pohledu velmi nepříjemných změnách.

 

32. Vlci

K oddílům Orků patří neodmyslitelně i jejich věrní společníci. Jejich vzhled velmi připomíná dnes téměř vyhubené vlky. Tyto krvelačné bestie dorůstají až do dvoumetrové výšky. Nemají srst, namísto toho je jejich kůže pokrytá zrohovatělými částmi a záda tvoří torzo páteře. V každém případě myslet si, že je tam uložený zranitelný orgán, jako je u savců mícha, by bylo velkým omylem. Jejich mohutná stavba těla zaručuje jezdci stabilitu. Působí sice na první pohled nemotorně, ve skutečnosti jsou ale vražedně obratní a rychlí. Jsou určeni k zabíjení a v jejich povaze je vlastnost vydráždit se k zuřivosti jakýmkoliv odporem nebo kapkou krve. Velmi citlivě reagují na změnu měsíce a jejich mysl z nich občas udělá šílené bestie. Posláním pro Temnovlky je zabíjet lidi a pokud je postihne zvláštní šílenství, zabíjejí i své pány - Orky. Temnovlci útočí i samostatně, jedinci inteligentně vytvářejí skupinu a pod vedením vůdců s telepatickými schopnostmi koordinovaně útočí na oddíly Aliance.

 

33. Vlčí jízda

Je to jedna z jízd armády Other Side. Koně a jim podobná zvířata podle všeho nesnášejí pach Orků, a proto začali už údajně jednotky Other Side využívat služby pseudovlků. Vlci vyskytující se ve Vlčí jízdě jsou nejčastěji více než jeden a půl až dva metry vysoká zvířata s mohutnou výdrží - jedná se o Temnovlky, jejichž existence si vyžaduje zvláštní podrobnou zprávu. Jejich postroje jsou většinou kovové a po uvolnění se z nich stávají smrtelně nebezpečné bestie. Orkská jízda, jediná jízda svého druhu u této rasy, je velmi rychlá a schopná využít jakéhokoliv terénu pro svojí výhodu. Přesouvají se i v noci, protože jak Orkové, tak i vlci se v noci skvěle orientují. K oblíbeným útokům jízdy na lidskou pěchotu je boj z větší vzdálenosti. Hlavní zbraní jsou zářivé magické hvězdice, které v řadách naší pěchoty způsobují nepříjemné ztráty. Při boji zblízka mají obrovskou výhodu díky své výšce a přehledu v boji. Proti obranným cílům jsou téměř bezmocní a úspěšně zasahují jedině s použitím magie. Je to kromě pěchoty jediná známá jednotka schopná pohybovat se v lese. Vlčí jízda se po svém zničení obvykle formuje do oddílů samotných Temnovlků.

 

34. Wizard

Wizard je útočný kouzelník, který podporuje silou magie útočné oddíly. Magii používá jak pro vlastní ochranu, tak i na ničivé energetické blesky, vrhané proti oddílům Aliance. Právě Wizardi vedli útoky v prvních fázích invaze a jejich kouzla doslova masakrovala bezmocné nezkušené vojáky, nechápající, co se to vlastně děje. Dodnes jsou Wizardi tvrdým oříškem i pro nejzkušenější oddíly Aliance.

 

35. Zvuková trouba

Princip vražedné funkce zvuku při jeho zvýšené frekvenci není lidstvu neznámý. Přesto zbraň Other Side svými brutálními účinky překvapila. Svazky mohutných kovových trubic jsou schopné vydat všeničící zvuk obrovské intenzity a likvidovat tak svým účinkem s přehledem bojové jednotky Aliance, které se nacházejí v jejich dosahu. Neskutečně vražedný účinek zabíjí všechno živé. Po zasáhnutí umírají stromy, všechny rostliny, ničí se a rozrušuje struktura kamene a dokonce i speciálního železobetonu. Kov je přiváděn pomocí tohoto zvuku k neskutečným vibracím, tvořícím z kabin jinak bezpečných obrněných vozidel a tanků smrtelnou past bez možnosti úniku. Následky útoků této zbraně jsou katastrofální. Zanechává v nejlepším případě hluché lidi v šoku. Zasažení se po tomto zážitku často psychicky zhroutí a již nikdy se nevzpamatují. Naštěstí jsou tyto jednotky slabě opancéřované a navíc účinnost zvuku prudce klesá se zvětšující se vzdáleností. Vzdušné jednotky jsou před nimi v bezpečí a s přehledem je dokáží likvidovat.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Jednotky Other Side